phone x
+4 0731248956
email x
office@filtreaciculare.ro
  • Acasă
  • Scaderea nivelului apelor freatice

Scaderea nivelului apelor freatice

1.0 Introducere

Scopul acestui referat , este acela de a oferi celor interesaţi o metodă economică de scădere a nivelului apei freatice . Acest lucru este posibil prin descrieri amănunţite şi printr-o succesiune de tabele care vor constitui o sinteză de cunoştinţe teoretice şi experienţă practică . La întocmirea acestui referat s-a avut în vedere să nu ne pierdem în speculaţii pur teoretice , dar din cînd în cînd să le folosim ca sprijin în dezvoltarea ideilor noastre .

Orice sugestie care vine din partea cititorilor , pentru îmbunătăţirea tematicii prezentate este bine venită şi mulţumim  anticipat pentru aceste iniţiative .

Autorul : ing. H.G. Clauß .

 

2.0 Scăderea nivelului apei freatice

Sub denumirea de scădere a nivelului apei freatice se înţelege o activitate focalizată pe scăderea nivelului apei freatice stătătoare sau curgătoare , respectiv aducerea acestor ape freatice la un nivel mai coborît pentru a realiza şi a menţine uscate fundaţiile viitoarelor construcţii . Metodele folosite în acest scop sunt în general limitate ca număr .

Metodele de scădere a nivelului apei freatice se subînpart în trei direcţii principale .

A ) Schimbarea stării apei freatice : trecerea din stare fluidă în stare solidă prin îngheţare .

B ) Impingerea sau dizlocarea apei freatice . Prin aceasta se înţelege desfăşurarea activităţii într-un cheson ( clopot cu aer comprimat )

C ) Extragerea apei din sol . Această grupă se subînparte în :

  1. Reţinerea apei în spaţii deschise
  2. Reţinerea apei în fîntîni forate
  3. Reţinerea apei cu filtru de spălare
  4. Reţinerea apei cu electro – osmoză

Grupele A şi B se folosesc în situaţii speciale în practică . Aceste cazuri  speciale apar în situaţiile în care construcţia ce urmează a fi realizată se află mult sub nivelul apei freatice .  Pentru coborîrea nivelului apei freatice va fi necesar să se pompeze o cantitate mare de apă . Acest lucru poate cauza la construcţiile învecinate surpări nedorite ale solului . Se subînţelege că această activitate este şi foarte costisitoare . Dacă se doreşte o informare mai amănunţită despre aceste două grupe se pot indica referinţele necesare .